3M 9332 Mask FFP3

Varubeskrivning

Filtrerande ansiktsmask, som kan anvõndas mot fasta partikla r och flytande aerosoler med medel till h÷g giftighet. Kan a nvõndas som FFP2 samt arbete med partiklar\aerosoler frÕn ce ment, kalk, g÷dning, asbest, kaustisk soda, svetsr÷k samt ba kterier, svampsporer, virus osv. Med r÷tt elastiskt band. In nehÕll 10 st./ask. Varje mask õr hygienf÷rpackad. InnehÕll 1 0 st./ask.

Beställning

319.32
4046719143412
5826829
4529568

Amount/colli

1
6
6
Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk